måndag 8 oktober 2012

Pedagogisk dokumentation

Nu har det gått några månader in på höstterminen och vi har lärt känna nya barn och fått möta nya möjligheter. IPaden har nu blivit ett integrerat verktyg i verksamheten och det märks att de "nya" barnen från småbarnsavdelningarna har med sig erfarenheter  av iPaden.
Vi pedagoger befinner oss just nu mitt uppe i reflektioner i att använda iPaden ännu mer som ett dokumentationsverktyg. Barnen och vi filmar och fotar och får omedelbar återkoppling. Projektor, högtalare och apparna keynote, Puppet pals, Book creator och iMovie används nu mer ofta hos oss. Vi ser att vi sparar enormt mycket tid genom att använda dessa funktioner till att utveckla oss inom pedagogisk dokumentation.
Vi lägger nu väldigt mycket fokus på att hitta bra och effektiva verktyg som kan hjälpa oss att dokumentera. En av anledningarna är att Södertälje kommun har bestämt sig för att alla förskolor ska använda journaler inom matematik, lek o samspel, naturvetenskap o teknik samt språk för att mäta verksamhetens (bedöma barnen?) resultat. För att vi inte ska halka tillbaka i bedömning av barnen, vad de inte kan, behöver vi använda pedagogisk dokumentation ännu mer i verksamheten så att vi får fatt i verksamhetens styrkor och brister.

onsdag 20 juni 2012

iMovie – en ingång till samtal om IKT och lpfö

Jag har förut skrivit om hur arbetet med iPaden utvecklades då vi fick en projektor till förskolan. Med hjälp av iPad och projektor har vi haft lättare att arbeta med litteratur, film och samtal. När jag gick in i projektet att prova iPad som pedagogiskt verktyg var det med iPad 1. Den gick inte att koppla upp till en projektor och inte heller hade den en kamera. När vi sedan årsskiftet fick tillgång till iPad 2 har fler möjligheter öppnats upp. Den sista möjligheten heter iMovie. För er som inte har köpt in den – gör det! I vårt yrke behöver vi verktyg som underlättar dokumentations- och utvärderingsarbetet så att vi får mer tid tillsammans med barnen. IMovie är en otroligt lättfattlig app där du kan göra fantastiska filmer tillsammans med barnen med bara några enkla klick.

Vi skulle ha föräldramöte för de nya föräldrar som har barn som ska börja hos oss efter sommaren och vi funderade på vilken ingång vi skulle ha när vi skulle prata om IKT. Vi har nämligen sett en ökning hos oss med att föräldrar inte godkänner att deras barn får fotas och filmas för att sedan visas utanför förskolan. Vår vision att skapa en avdelningsblogg försvåras då avsevärt. Med hjälp av iMovie skapade vi en trailer (tog ungefär 10 minuter att skapa) om vår avdelning där vi beskrev vårt arbetssätt utifrån lpfö. På mötet visade vi trailern för föräldrarna och fick igång en väldigt bra diskussion kring hur vi tänker kring barn, spel och lärande. Vi visade också filmer som barnen hade gjort med appen Puppet pals och pratade om hur vi arbetar med berättande med hjälp av många olika verktyg.

En av fördelarna med att arbeta via film och berättande är att vi har ett verktyg som vi kan gå tillbaka till i våra utvärderingar. I framtiden kanske vi då kan få slippa de olika journalerna som säger sig vara ett sätt att kvalitetssäkra undervisningen i förskolan!

onsdag 4 april 2012

Lustfylld matematik

Måste bara slå ett slag för appen caboose. När jag först laddade in den för över ett år sedan tyckte jag själv att den var ganska tråkig. Även barnen tröttnade fort på den. En annan av projektdeltagarna som arbetar i förskoleklass har hela tiden pratat gott om den appen och det är först nu som jag håller med henne - tack vare projektor och mini högtalare!
Kopplade in iPaden till högtalare och projektor - bara detta lockade tre barn. Startade appen Caboose och barnen följde intresserat vad som hände och i slutet av mönster raden så gissade de vad som skulle komma. Fördelen med att projicera på väggen var att jag kunde hålla det som de gissade på (utan att släppa för då går spelet bara vidare - om det blir fel så visar spelet själv det rätta mönstret och om det blir rätt så startar genast nästa uppdrag) så att de tillsammans kunde fundera och diskutera om det blev rätt mönster eller inte. Det gav mig också möjlighet att få reda på deras begreppsuppfattning samt hjälpa dem när de saknade ord för vissa begrepp. All denna diskussion lockade till sig andra barn och tillslut var det mer än 10 barn i rummet (i blandade åldrar från 3 till 6 år). Med så många barn och så många som vill ge sitt svar på uppgiften blir det lätt lite rörigt - världens bästa tillfälle att träna turtagning med handuppräckning.
Med hjälp av projektorn blir det lättare att visualisera, samarbeta, diskutera, återberätta, problematisera. KUL!!

söndag 18 mars 2012

En reflektion om iPad+projektor

Vi har ofta nämnt att en av fördelarna med användandet av surfplattor är det samarbete som uppstår mellan barnen. Därför vill jag delge en reflektion från användandet av iPad och projektor (kopplat till mitt förra inlägg).
Jag ville visa min kollega hur man kan använda iPaden, projektor och litteratur i barngrupp. Jag kopplade ihop allt och visade några exempel på detta. Därefter filmade jag barnen med hjälp av appen autodance. Mycket glädje, skratt och framför allt fascination från 2 åringarna blev det. Sen fick en 5 årig pojke spela Sprinkle  - iPaden fortfarande kopplad till projektorn. Bredvid honom satt ett 4 årigt barn. Två andra barn satt på stolar och tittade på projektorbilden. Det blev nu väldigt tydligt att de barn som tittade på projektorbilden höll sig passiva och bara tittade. Det barn som satt bredvid tittade på iPaden och deltog på ett helt annat sätt. De två hade hela tiden en dialog med varandra medan de andra barnen var tysta och bara tittade. 
För mig blev det här en viktig reflektion. Jag kan se många fördelar i användandet av projektorn, men vid vissa tillfällen kan projektorn motverka det syfte vi har med iPaden som verktyg.

lördag 10 mars 2012

IPad+projektor= större möjligheter, högre måluppfyllelse

Fick äntligen den nya projektorn i veckan!!!! Startade genast upp den och kopplade paddan till den. Barnen blev helt fascinerade och försökte trycka på de olika apparna på väggen. Gick fram till paddan - tittade och gick sen fram till väggen och tryckte igen. Jag startade appen meritum paint och just då hade jag velat filma deras reaktion. Glädje! Förundran! Hänförelse! Under en lång stund ritade, spelade och dansade vi till den stora fantastiska bild som uppenbarade sig på väggen. Sen tog batterierna slut:( 
Dagen efter läste vi en saga med hjälp av iPaden och projektorn. Nu kunde alla se bilderna och ingen klagade "Jag kan inte se" Det blev således ett större fokus på själva läsningen och boksamtalet. Jag ser möjligheten att lättare kunna läsa för fler barn samtidigt samtidigt som vi antagligen kan hitta fler tillfällen till litteraturläsning. 
Jag startade även viltappen. Kopplade samtidigt på vår trådlösa högtalare och vips kunde alla höra djurens läte mycket tydligare utan att sitta tysta som möss:) Många härliga frågor och diskussioner dök upp.

torsdag 2 februari 2012

Bokstavspussel

Det känns otroligt härligt när man finner en app som är just det man har letat efter. Bokstavspussel är en väldigt bra app för barn som börjar intressera sig för bokstäver och skrivandets konst :) Det som gör den så bra är framför allt funktionen att kunna spela in egna ord till egna bilder. Ska försöka återkomma med en återkoppling på hur den fungerar i min barngrupp.
Tack Ulrika Jonson för detta tips!

torsdag 26 januari 2012

Språkutvecklande arbetssätt

Den här veckan passade jag på att ladda in Scribble Press (gratis) för att fortsätta utforska möjligheterna att arbeta med språk och iPad. Scribble Press är en enkel app där man kan skriva, rita och publicera egna böcker. Man kan välja att utgå från färdiga mallar som hjälper barnet att komma vidare i sitt berättande när fantasin tryter. Men det finns även möjlighet att börja med helt blanka sidor. De färdiga förslagen är skrivna på engelska, men det är lätt att ändra till vilket språk man vill genom att radera och skriva om. Till texten kan barnet välja att antingen rita egna bilder eller lägga in foton eller clip art bilder.

Jag och fyra barn började utforska appen tillsammans. För att få upp intresset för berättande och illustrerande valde jag denna gång att arbeta med en färdig mall. Barnet fick med hjälp av stödfrågor berätta lite om sig själv och sin familj. Till texten fick de rita sitt självporträtt och sina familjemedlemmars porträtt.
Så här blev en bok. Tyvärr verkar det vara något fel på själva utskriftsfunktionen men med lite klippande och klistrande fick jag till det också:) Förhoppningsvis kommer det en uppdatering som fixar till det problemet. Man kan välja att publicera boken via facebook, twitter, Scribble Press Gallery, e-post eller öppna den i iBooks.

I förskolans läroplan står det:
Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver samt
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen

Detta utdrag är bara en liten del av de möjligheter iPaden ger oss pedagoger i vårt arbete med att nå en högre måluppfyllelse.